Școala Gimnazială nr. 131, Grădinița nr. 244, ambele din sectorul 5, și Şcoala Gimnazială nr. 13 din sectorul 1, București, au organizat pe 23 și 26 octombrie 2017 trei ateliere cu scopul facilitării schimbului de practici între unitățile din faza de pilotare și cele nou intrate în faza de extindere a proiectului Rodawell.

Activitățile din cadrul atelierelor au fost sprijinite de Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei și au oferit cadrul pentru dialogul și schimbul de experiență între 50 de cadre didactice și manageri de unități de învățământ. În cadrul acestor acțiuni, şcolile şi grădiniţele pilot au avut ocazia să îşi consolideze rolul de agenţi de schimbare prin diseminarea practicilor dezvoltate și a valorilor proiectului, orientate către starea de bine a copilului, interacţiuni pozitive şi autonomie. Astfel, utilizând instrumente interactive, metode creative de grup sau conversaţie și activităţi desfăşurate outdoor, cadrele didactice participante au împărtăşit experiențele acumulate; de asemenea, procesul de reflecţie a constituit în toate cele trei ateliere un moment important, aducând în discuţie întrebări legate de promovarea interacţiunilor pozitive, nu doar între copii, ci şi între profesori şi copii sau dezvoltarea autonomiei elevilor și relația cu părinții, parteneri importanți în procesul de învățământ.

 

Implementarea proiectului nu a fost fără provocări, iar cadrele didactice de la una dintre școlile organizatoare ale atelierului a precizat: „nu a fost ușor, ba din contră, dar cu răbdare și sprijin din partea membrilor de proiect am reușit să obținem toate aceste lucruri, pe care le-am prezentat. Și mai ales, să ne consolidăm ca echipă. Inițial am pornit cinci cadre didactice, iar acum, s-au alăturat echipei de proiect a școlii și profesorul de religie, profesoara de  franceza, informaticiana și profesorul de desen.”

 

Cadrele didactice participante au subliniat progresele pe care copiii din unitățile pilot le fac în privința procesului de învățare, dar și a dobândirii de deprinderi practice, utile în viața cotidiană, evidențiindu-se faptul că, nu doar învăţarea unei poezii sau coloratul în contur sunt importante, ci şi deprinderile de bază sau abilităţile sociale – spălat, mâncat, îmbrăcat, în mod autonom şi comunicarea cu ceilalţi. Participanții au apreciat noutatea activităților şi aplicativitatea lor la clasă, pasiunea şi deschiderea cu care activităţile au fost organizate și, mai ales, ideea că învăţarea poate fi o activitate plăcută pentru copil și profesor.

 

Proiectul RodaWell a fost lansat din inițiativa Facultății de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Universitatea din București și are o durată de trei ani. Misiunea proiectului este de a crește gradul de incluziune și generarea de performanță în învățare prin crearea și promovarea unui model integrat de educație ce pune accentul pe dimensiunea de stare de bine (wellbeing) în grădinițe și școli. În cadrul proiectului a fost înființat Centrul Educațional Româno – Danez pentru starea de bine a copiilor – Romanian Danish Center for Children Wellbeing – RodaWell. Acesta oferă servicii integrate (formare și materiale suport, monitorizare și evaluare) concepute pentru a îmbunătăți strategiile educaționale și a ameliora practicile cadrelor didactice din grădinițe și școli primare. Proiectul RodaWell este finanțat de Fundația Velux și implementat în parteneriat cu Via University College din Danemarca, beneficiind de susținerea Ministerului Educației și a Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP).