Atunci când un copil se simte bine – emoțional, cognitiv, fizic – dorința lui de a învăța înflorește. De aceea, implementăm Proiectul Rodawell, Centrul Româno-Danez pentru Starea de Bine a Copiilor. Ne-am propus să generăm performanță în învățare, prin crearea și promovarea unui model de educație ce pune accentul pe dimensiunea de stare de bine psihologică a copiilor (well-being), în grădinițe și școli primare.

Proiectul are o durată de trei ani, este finanțat de Fundaţia Velux și este implementat de Universitatea din București, prin Facultatea de Psihologie și Științele Educației, în parteneriat cu VIA University College din Danemarca. Proiectul este susținut de Ministerul Educației și de Agenția Română pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP).

Expertiza și practicile RODAWELL vor fi direcționate către instituții de învățământ cu un număr mare de copii (în raport cu media la nivelul rețelei școlare), vulnerabili în fața unor situații de risc precum: cerințe educaționale speciale, sărăcie, migrația părinților, neglijență, abuz sau probleme de sănătate.

Obiectivele proiectului:

  • Crearea Centrului Româno-Danez pentru Starea de Bine a Copilului.
  • Elaborarea unor programe de training relevante  pentru cadrele didactice.
  • Asistarea școlilor și grădinițelor pilot în efortul de a îmbunătăți starea de bine a copiilor.
  • Realizarea unor materiale pentru grădinițe și școli, ca resurse pentru gestionarea nevoilor educaționale ale copiilor aflați în situație de risc, din perspectiva stării de bine.
   • Diseminarea materialelor și a bunelor practici privind starea de bine a copilului, aflat în situații de risc.
  • Realizarea unor recomandări de politici către factorii de decizie, privind includerea stării de bine a copilului, ca parametru în programele de educație.

Realizăm  obiectivele prin:

  • cooperarea cu grădinițele și școlile primare pentru dezvoltarea unor planuri individualizate de intervenție pentru starea de bine a copiilor;
  • schimb de experiență și vizite de studiu ale cadrelor didactice în școlile daneze;
  • elaborarea unor proiecte de cercetare prin care să evaluăm atât percepția cadrelor didactice și copiilor asupra stării de bine, cât și factorii care favorizează starea de bine.