Starea de bine este strâns legată de învățare și motivație! Nimeni nu poate fi bun în ceea ce face dacă nu e într-o stare bună! Contextele în care trăim pot stimula sau, dimpotrivă, deteriora starea de bine. Este un lucru valabil și pentru locul în care un copil își petrece  o foarte mare parte din timp: ȘCOALA.

Pentru noi, starea de bine a unui copil înseamnă să fie sănătos, echilibrat emoțional, solidar cu colegii, autonom și responsabil. Copiii care se simt bine învață mai bine! Pentru a sprijini eforturile cadrelor didactice de a face din starea de bine una dintre direcțiile importante de dezvoltare la nivel instituțional, am elaborat un instrument de autoevaluare a stării de bine (IASB).

IASB este adresat profesorilor și directorilor/directoarelor instituțiilor de învățământ preuniversitar.

Vă invităm să utilizați IASB pentru a obține un raport despre starea de bine din clasa / grupa sau școala/grădinița dumneavoastră. Nu doar că veți avea o imagine generală despre modul în care eforturile dumneavoastră contribuie la starea de bine a copiilor, dar puteți contribui astfel și la dezvoltarea unor intervenții educaționale, fundamentate științific, care pot contribui la ameliorarea climatului educațional și la creșterea calității învățării.

Instrucțiuni pentru completarea instrumentului de auto-evaluare

Aveți posibilitatea de a completa instrumentul și de a analiza starea de bine ca reprezentant al instituției de învățământ (director, membru CEAC) pentru întreaga instituție, sau ca profesor, doar pentru clasa/grupa dumneavoastră.

Instrumentul conține 16 criterii, câte patru pentru fiecare dintre cele patru dimensiuni de intervenție Rodawell: Interacțiune, Autonomie, Mediu de învățate și Incluziune.

Pentru fiecare criteriu sunt oferite scurte explicații. Plasați cursorul mouse-ului pe simbolul „i”, aflat în dreptul fiecărui criteriu autoevaluat, pentru a vizualiza aceste informații suplimentare.

Vă invităm să citiți fiecare afirmație și să marcați răspunsul care descrie cel mai bine percepția dumneavoastră despre realitatea din grupa/clasa sau instituția de învățământ în care vă desfășurați activitatea. Pentru a vă asigura că ați ales varianta corectă, gândiți-vă care ar fi argumentele și dovezile pe care le puteți aduce în sprijinul alegerii făcute.

Următoarele variante de răspuns vor fi disponibile:

 • Deloc
 • În foarte mică măsură
 • În mică măsură
 • În mare măsură
 • În foarte mare măsură
 • În totalitate

Nu există răspunsuri corecte sau greșite. Scopul IASB este acela de a vă oferi o imagine generală despre starea de bine, astfel încât să continuați sau să introduceți măsurile potrivite în clasa / grupa sau în școala/grădinița în care vă desfășurați activitatea. De aceea, răspunsul cel mai corect pentru dumneavoastră este și cel mai onest! Doar dvs. veți vedea raportul final.

Vă rugăm să completați chestionarul într-o singură sesiune. Durata completării este de aproximativ 10 minute.

Înainte de completarea instrumentului vă rugăm să răspundeți la câteva întrebări despre grupa/clasa/instituția dumneavoastră. De exemplu, la ce nivel de clasă /grupă sunteți profesor, câți copii sunt în clasa/grupa dumneavoastră etc. 

Confidențialitate:

Vă asigurăm că toate răspunsurile rămân confidențiale. Datele vor fi stocate, complet anonimizate și prelucrate statistic exclusiv în interes de cercetare de către echipa de specialiști Rodawell. Continuarea completării acestui instrument reprezintă acordul dumneavoastră explicit pentru prelucrarea datelor oferite, în interes științific.

Dacă întâmpinați probleme tehnice vă rugăm să ne contactați la adresa de email: rodawell@fpse.unibuc.ro


 • Numele complet al instituției de învățământ (opțional):

 • Deloc În foarte mică măsură În mică măsură În mare măsură În foarte mare măsură În totalitate
  Experiențele de învățare din clasa/școala mea stimulează interacțiuni pozitive
  Clasa / grupa este o comunitate bazată pe coeziune și sprijin reciproc
  Relațiile cu elevii sunt bazate pe empatie, respect și încurajare
  În clasa/școala mea sunt celebrate reușitele, iar greșelile sunt valorificate pentru învățare

 • Deloc În foarte mică măsură În mică măsură În mare măsură În foarte mare măsură În totalitate
  În clasa/școala mea sunt utilizate situații reale de învățare pentru a-i ajuta pe copii să se adapteze la provocări din viața cotidiană
  Activitățile în clasă sunt planificate împreună, de elevi și de profesori
  În clasa/școala mea elevii au libertate în realizarea activităților de învățare
  Orice copil poate fi /deveni un lider în clasa/școala mea

 • Deloc În foarte mică măsură În mică măsură În mare măsură În foarte mare măsură În totalitate
  Clasa/școala mea oferă un mediu de învățare în care copiii se simt în siguranță
  În clasa/școala mea învățarea presupune mișcare și repaus adecvat între activități
  Învățarea are loc în contexte diverse (și în afara spațiilor si orelor de curs)
  Experiențele de învățare din clasă nu ii stimulează doar cognitiv pe elevi, ci și emoțional și acțional

 • Deloc În foarte mică măsură În mică măsură În mare măsură În foarte mare măsură În totalitate
  Copiii aflați în situații dificile au acces la servicii / programe de suport
  Clasa/școala mea oferă un cadru care încurajează formarea unei imagini bune despre sine
  Organizarea flexibilă a activităților ajută integrarea tuturor elevilor din clasă/școală
  Climatul din clasa/școala mea stimulează atașamentul și solidaritatea