Tel: 031 425 34 52
Facultatea de Psihologie și Științele Educației, Universitatea din București
București, Șoseaua Panduri, nr. 90.