Membrii Universității din București

Laurenţiu Leuştean

Ph.D/Prorector Cercetare, Competitivitate Ştiinţifică și Resurse IT

UB Facultatea de Matematica si Informatica

Magdalena Iordache PLATIS

Ph.D/ Prorector Managementul Calităţii, Dezvoltare Instituţională și Relaţia cu Mediul de Afaceri

UB Facultatea de Administrație și Afaceri

Șerban Iosifescu

Ph.D/Președinte-Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar

Florin Lixandru

Inspector Școlar General al Municipiului București

Membrii  VIA University College 

Andreas Rasch-Christensen

Ph.D/ Director Departament Cercetareți Dezvoltare

VIA Facultatea de Educație și Științe Sociale

Peter Møller Pedersen

Ph.D Prodecan/ Director Departament Educație Socială și Pedagogie

VIA Facultatea de Educație și Științe Sociale

Elsebeth Jensen

Ph.D Prodecan/ Director Departament Formarea Cadrelor Didactice

VIA Facultatea de Educație și Științe Sociale

Bjørn Ole Laigaard

Director Departament Relații  Internaționale

VIA Facultatea de Educație și Științe Sociale