Metodologia și standardele propuse au fost elaborate de Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP). Standardele au trecut printr-o primă rundă de consultări publice (ianuarie 2015-iulie 2016) ulterior fiind pilotate, în intervalul martie – iunie 2015, în peste 680 de unități de învățământ preuniversitar de stat din mediul rural și mediul urban. Varianta finală a proiectului integrează deopotrivă observațiile rezultate în urma pilotării și observațiile membrilor Comisiei Consultative a ARACIP. Prin noile standarde activitatea de evaluare instituțională va fi reorientată, printre altele și spre concentrarea activității școlare pe promovarea bunăstării (ante)preșcolarului/elevului și pe îmbunătățirea continuă a rezultatelor învățării.

Standarde de evaluare și asigurare a calității în învățământul preuniversitar.