Prof.univ.dr. Lucian Ciolan, Decanul Facultății de Psihologie și Științele Educației, a prezentat componenta de cercetare din cadrul Proiectului RodaWell în cadrul celei de a IV-a Conferințe Naționale de Cercetare în Educație – CERED 2017, care a avut loc la Cluj Napoca.

CERED 2017 a avut ca temă principală Cultura cercetării educaționale în spațiul universitar și a fost organizată de Universitatea Babeș-Bolyai din Cluj Napoca în colaborare cu Universitatea din București, Universitatea Alexandru Ioan Cuza din Iași, Universitatea de Vest din Timișoara și Institutul Național de Științe ale Educației din București.

Evenimentul se constituie ca o platformă de reflecție, dezbatere și schimburi de opinii și bune practici, oferind participanților – specialiști în științele educației, teoreticieni din învățământul universitar, cercetători și factori de decizie –  un forum de expresie a expertizei acumulate privind elaborarea politicilor educaționale. De asemenea, CERED urmărește îmbunătățirea cadrului de analiză a rezultatelor și impactului politicilor educaționale curente, precum și variantele de intervenție pentru politicile viitoare în domeniu.

În acest context, prezentarea susținuta de prov. univ. dr. Lucian Ciolan a adus în discuție cadrul proiectului RodaWell, obiectivele generale și ipotezele de studiu, designul cercetării și rezultatele preliminare obținute după primele două faze de colectare a datelor desfășurate în noiembrie 2016 (pre-intervenție)  și mai 2017 (post-intervenție).

Proiectul Rodawell a fost lansat din inițiativa Facultății de Psihologie și Științele Educației  din  Universitatea București, fiind  finanțat de Fundaţia Velux și implementat  în parteneriat cu VIA University College din Danemarca, cu susținerea Ministerul Educației  Naționale și  Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP).

Obiectivul proiectului este de a crește gradul de incluziune și generarea de performanță în învățare prin accentuarea dimensiunii de bunăstare psihologică (wellbeing) a copiilor din grădinițe și școli. În acest sens, cadrele didactice din unitățile pilot beneficiază de servicii integrate de îmbunătățire a strategiilor educaționale prin intermediul  Centrului Educațional Româno-Danez pentru bunăstarea copiilor – Romanian Danish Center for Children’s Wellbeing – RodaWell.