Departamentul de Științe ale Educației din cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației – Universitatea București  a organizat în perioada 22-28 februarie 2017, la București, o nouă sesiune de formare cu tema Educația outdoor, planificarea schimbărilor școlare, dezvoltarea și nevoile psihologice ale copiilor.

Trainingul a fost susținut de Carmen Rotaru, consultant internațional Via University College, Danemarca,  prof. univ. dr. Anca Nedelcu și dr. în psihologie Florin Țibu și se constituie ca stagiu de pregătire a corpului didactic în cadrul proiectului RodaWell, implementat de Facultatea  de Psihologie și Științele Educației în parteneriat cu Via University College din Danemarca.

Sesiunea de formare cu o durată de cinci zile a fost structurată în jurul ideii de educație outdoor, de utilizare a mediului înconjurător pentru a facilita activitatea pedagogică și starea de bine a copiilor. Pe parcursul perioadei de formare, participanții au reflectat asupra efectelor benefice ale activităților în aer liber, asupra dezvoltării cognitive, fizice și rezultatelor învățării. De asemenea, cadrele didactice au putut identifica metode eficiente de depășire a barierelor asociate în mod uzual cu activitățile didactice outdoor, cum ar fi: comunicarea și dialogul, existența regulilor explicite și clare sau plasarea adulților în perspectiva copiilor.

Participanții la training – învățătoare, educatoare și directori ai școlilor și grădinițelor selectate ca entități pilot în proiectul RodaWell – au dobândit abilități de organizare a spațiului astfel încât să corespundă nevoilor de învățare ale copiilor și obiectivelor procesului pedagogic. De asemenea, formatorii au oferit suport cadrelor didactice prezente, în privința realizării unor planuri de intervenție adaptate nevoilor de ameliorare ale fiecărei unități de învățământ, într-o abordare colaborativă și responsabilă. În plus, ultima parte a sesiunii de formare a fost dedicată conceptelor și teoriilor referitoare la dezvoltarea copiilor și la psihopatologia timpurie, cu accent pe dezvoltarea emoțională și a atașamentului la infanți și pre-școlari.

Programul de formare din cadrul proiectului RodaWell are o durată de opt luni (noiembrie 2016 – iunie 2017) și oferă participanților ocazia de a experimenta idei și activități cu  scopul de a contribui la creșterea stării de bine a copiilor angajați în procese de învățare. De asemenea, calitatea interacțiunilor sociale și a mediului de învățare, starea emoțională a copiilor și relevanța experiențelor de învățare pe care aceștia le parcurg se numără printre principalele zone de analiză și intervenție educațională vizate.

Proiectul Rodawell a fost lansat din inițiativa Facultății de Psihologie și Științele Educației  din  Universitatea București  și are o durată de trei ani. Misiunea proiectului este de a crește gradul de incluziune și generarea de performanță în învățare prin crearea și promovarea unui model de educație ce pune accentul pe dimensiunea de bunăstare psihologică (wellbeing) în grădinițe și școli. În cadrul proiectului a fost  înființat Centrul Educațional Româno-Danez pentru bunăstarea copiilor – Romanian Danish Center for Children’s Wellbeing – RodaWell. Acesta va oferi servicii integrate (formare și materiale support, monitorizare și evaluare) concepute pentru a îmbunătăți strategiile educaționale ale cadrelor didactice.

Proiectul RodaWell este finanțat de Fundaţia Velux și este implementat  în parteneriat cu VIA University College din Danemarca, beneficiind de susținerea Ministerului Educației și a  Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP).