Departamentul de Științe ale Educației din cadrul Facultății de Psihologie și Științele Educației – Universitatea București, în calitate de inițiator al Proiectului Rodawell a organizat în perioada 8-10 mai și 16-18 mai  o nouă sesiune de training care a abordat tematica autonomiei și a perspectivei copilului, precum și modalitățile de creare a unui mediu pozitiv de învățare prin comunicare non-violentă.

Trainingul a fost susținut de formatorii danezi Anette Boye, profesor senior în cadrul Via University College Danemarca, Nadia Moller Christiansen – lector Via, Nanna Morch și Sidse Mikkelsen, și se constituie ca stagiu de pregătire a corpului didactic în cadrul proiectului RodaWell, implementat de Facultatea  de Pedagogie și Științele Educației în parteneriat universitatea daneză.

Sesiunea de formare a oferit participanților posibilitatea de a experimenta activități și exerciții care cultivă autonomia copiilor la clasă, precum și de a aprecia importanța preluării în procesul didactic a perspectivei elevilor. Exercițiile propuse participanților au urmărit înțelegerea dezvoltării autonomiei copilului într-o manieră constructivă, utilizarea tehnicii feed-back-ului constructiv și cultivarea autonomiei emoționale la clasă. Participanții au utilizat instrumente utile în înțelegerea și gestionarea situațiilor de învățare ale copiilor cu CES, a interacțiunilor dintre copii și a impactului situației lor sociale față de procesul educațional.

”Activitățile pe care le presupune acest training sunt diferite față de cele din alte sesiuni la care am participat. Prin aceste jocuri și exerciții înțelegem mult mai bine copilul, reacțiile lui și ajungem, în același timp, să ne înțelegem mult mai bine și pe noi” a declarat un cadru didactic participant la sesiunea de formare organizată în cadrul proiectului RodaWell.

Participanții la training – 15 cadre didactice, educatoare și învățătoare, precum și directorii de școli și grădinițe pilot ale proiectului RodaWell – au apreciat aplicabilitatea soluțiilor propuse atît în plan profesional, prin promovarea stării de bine a copiilor în procesul de învățare, dar și personal prin stimularea capacității de a cultiva relații pozitive cu ceilalți profesori, de a reflecta la practica zilnică și de a identifica cele mai bune metode de lucru cu copiii .

Programul de formare din cadrul proiectului RodaWell are o durată de șapte luni (noiembrie 2016 – mai 2017) și oferă participanților ocazia de a experimenta idei și activități cu  scopul de a contribui la creșterea stării de bine a copiilor angajați în procese de învățare. De asemenea, calitatea interacțiunilor sociale și a mediului de învățare, starea emoțională a copiilor și relevanța experiențelor de învățare pe care aceștia le parcurg se numără printre principalele zone de analiză și intervenție educațională vizate.

Proiectul Rodawell a fost lansat din inițiativa Facultății de Psihologie și Științele Educației  din  cadrul Universității din București  și are o durată de trei ani. Misiunea proiectului este de a crește gradul de incluziune și generarea de performanță în învățare prin crearea și promovarea unui model de educație ce pune accentul pe dimensiunea de stare de bine psihologică (wellbeing) în grădinițe și școli. În cadrul proiectului a fost  înființat Centrul Educațional Româno-Danez pentru starea de bine a copiilor – Romanian Danish Center for Children’s Wellbeing – RodaWell. Acesta va oferi servicii integrate (formare și materiale support, monitorizare și evaluare) concepute pentru a îmbunătăți strategiile educaționale ale cadrelor didactice.

Proiectul RodaWell este finanțat de Fundaţia Velux și este implementat  în parteneriat cu VIA University College din Danemarca, beneficiind de susținerea Ministerului Educației și a  Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP).

Informații suplimentare:  rodawell@fpse.unibuc.ro