București, 15 mai 2017Facultatea de Psihologie și Științele Educației (FPSE) din cadrul Universității din București și VIA University College din Danemarca au organizat în data de 11 mai 2017 prima Conferință a Proiectului RodaWell – Centrul Româno-Danez pentru Starea de Bine a Copiilor. Evenimentul a avut ca scop prezentarea rezultatelor obținute în cadrul proiectului și a marcat debutul extinderii activităților către alte instituții pre-universitare din București și din țară.

Prof. Univ.dr. Lucian Ciolan, decanul FPSE,  a menționat că obiectivele și activitățile din proiect au fost construite în jurul ideii că derapajele de performanță din educație au ca sursă și o stare de risc emoțional, în care se află copiii.

“Potrivit rezultatelor PISA 2015, 72% din copiii români participanți la studiu se simt singuri și nesprijiniți la școală, ceea ce ne indică nevoia de intervenție. Activitățile din cadrul proiectului  pot părea dificile din cauza caracteristicilor stării de bine: puțin tangibilă, dificil de măsurat și chiar în conflict cu ideea că la școală copiii trebuie să facă performanță. Dar copiii nu au nevoie de multe lucruri pentru a fi fericiți. Au nevoie să aibă încredere în ei. Au nevoie să le arătăm noi că avem încredere în ei” a spus prof. univ.dr. Lucian Ciolan.

Printre participanții la eveniment s-au numărat reprezentanți ai inspectoratelor școlare din București și din țară, ai ARACIP – Agenția Română de Asigurare a Calității în Învățământul Preuniversitar, ai Autorității Naţionale pentru Protecţia Drepturilor Copilului şi Adopţie, Institutului de Științe ale Educației, precum și profesori și studenți interesați.  Au fost prezenți directorii și cadrele didactice din unitățile școlare din București, participante la proiect: Școala Generală nr. 131, Sectorul 5, , Grădinița nr. 244, Sect. 5  și Școala Generală nr. 13, din Sectorul 1. Totodată, la eveniment a participat și  prof. univ. dr. Romiță Iucu, prorector al Universității din București.

La eveniment au luat cuvântul membri ai celor  două echipe de proiect din România – prof. univ. dr. Lucian Ciolan, prof. univ. dr.  Cătălina Ulrich, prof. univ. dr. Anca Nedelcu, dr. Florin Țibu – și din Danemarca – dr. Erik Hygum, decanul VIA University College din  Danemarca, Anette Boye, profesor senior în cadrul aceleași universități, Nadia Moller Christiansen, lector la VIA și Jesper Marius Als, consultant Via University College și coordonator al echipei daneze a proiectului RodaWell.  În deschidere, prof. univ. dr. Romiță Iucu a salutat inițiativa proiectului RodaWell și a evidențiat beneficiile colaborării între membrii echipei româno-daneze.

Tot în deschidere, dr. Erik Hygum, a apreciat parteneriatul între VIA University College și Universitatea din București, prin FPSE în realizarea programelor de educație, precum RodaWell, afirmând că, pentru ambele părți proiectul este o provocare.

 Prof. univ. dr.  Cătălina Ulrich, prof. univ. dr. Anca Nedelcu și  dr. Florin Țibu au adus în discuție rezultatele cercetărilor efectuate până în prezent în cadrul proiectului, accentuând punctele tari, dar și vulnerabilitățile identificate. Cercetarea a permis definirea a patru direcții de intervenție: mediu de învățare, interacțiuni, autonomie și incluziune. În cazul studiului pentru testarea intervenției, cercetătorii au plecat de la dovezile științifice cu privire la influențele mediului școlar asupra dezvoltării psihologice a copiilor și au  urmărit efectele intervenției educaționale RODAWELL la nivelul bunăstarii socio-emoționale și comportamentale a acestora. Rezultelele finale ale studiului vor fi făcute publice după cea de-a treia aplicare a intrumentelor de cercetare, la începutul anului 2018.

Partea daneză a echipei a subliniat aspecte legate de faptul că învățarea școlară nu se reflectă exclusiv în performanță, ci și în dezvoltarea copilului pentru a deveni o persoană funcțională social. Starea de bine a copilului la școală nu presupune o metoda specifică, ci aplicarea unor metode practice bazate pe reflecții profesionale, care, în Danemarca, sunt rezultatul unei practici educaționale bazate pe valori și perspective pedagogice dezvoltate într-o perioadă de peste 100 de ani.

Reprezentanții școlilor și grădinițelor pilot au subliniat faptul că acest proiect întâmpină nevoile actuale în lucrul cu copiii, iar aplicarea metodelor și instrumentelor prezentate la sesiunile de formare din proiect transformă relațiile dintre aceștia, dar și dintre elevi și profesori. Printre schimbările implementate în unitățile pilot se numără: activități zilnice în curtea școlii/grădiniței, creșterea autonomiei copiilor, lucrul colaborativ, participarea la decorarea sau crearea mediului de învățare, găsirea de soluții și mai ales, exprimarea aprecierii și încurajării pentru eforturile copilului.

Evenimentul a marcat și extinderea proiectului în douăzeci și cinci de instituții preuniversitare din București, Focșani și Buzău. Aceste școli vor fi implicate în activități de cercetare și dezvoltare,  activități de mentorat și schimb de bune practici cu unitățile școlare care au fost implicate în prima fază a proiectului.

Proiectul Rodawell a fost lansat din inițiativa Facultății de Psihologie și Științele Educației  din  Universitatea din București  și are o durată de trei ani. Misiunea proiectului este de a crește gradul de incluziune și generarea de performanță în învățare prin crearea și promovarea unui model integrat de educație ce pune accentul pe dimensiunea de stare de bine  (wellbeing) în grădinițe și școli. În cadrul proiectului a fost  înființat Centrul Educațional Româno-Danez pentru Bunăstarea Copiilor – Romanian Danish Center for Children’s Wellbeing – RodaWell. Acesta va oferi servicii integrate (formare și materiale suport, monitorizare și evaluare) concepute pentru a îmbunătăți strategiile educaționale și a ameliora practicile cadrelor didactice din grădinițe și școli primare. Proiectul RodaWell este finanțat de Fundaţia Velux și este implementat  în parteneriat cu VIA University College din Danemarca, beneficiind de susținerea Ministerului Educației și a  Agenției Române pentru Asigurarea Calității în Învățământul Preuniversitar (ARACIP).

Informații suplimentare:

Elena Ungureanu, rodawell@fpse.unibuc.ro